VII Острозькі наукові читання, присвячені історіографії Острозького князівства Українські та іноземні вчені всьоме зберуться в Острозькій академії, щоб поділитися напрацюваннями, новими дослідженнями та розробками тематики Острогіани. 27/09/2019 09:00

П’ятниця 27 вересня

9:45-10:00     – відкриття конференції

10:00-10:30   – Унікальні пам’ятки Острогіани:

Ігор Тесленко (к.і.н., доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»). Конспекти Давида Бичковського про Острозьке князівство і його власників

10:30-15:00               Секція 1. Родина князів Острозьких в історіографії

Ольга Гончар (к.і.н., старший науковий співробітник Відділу української історіографії Інституту історії НАН України). Микола Костомаров як майстер історичного портрета (образ князя Василя-Костянтина Острозького)

Дмитро Каран (к.і.н., науковий співробітник Інституту культурології Національної академії мистецтв України). Костянтин Харлампович про перехід до нового етапу культурного синтезу в Острозькій школі XVI – початку XVII ст.

12:30-13:00      Перерва на каву

Ірина Тюрменко (д.і.н., професор, завідувач кафедри історії та документознавства Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету). Острогіана у ментальному вимірі Івана Огієнка (митрополита Іларіона)

Володимир Собчук (к.і.н., доцент кафедри суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, вчений секретар Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника)Проблема походження князів Острозьких та споріднених із ними інших аристократичних кланів Волині у родовій пам’яті та літературі

Тарас Вихованець (маґістр історії, заступник директора з наукової роботи Нетішинського міського краєзнавчого музею). Леон Божаволя-Романовський та його родовід князів Острозьких і Заславських

Субота 28 вересня

10:00-14:30   Секція 2. Інтелектуальне середовище Острога ХІХ-ХХ ст.

Ігор Тесленко (к.і.н., доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких Національного університету «Острозька академія»). Перший острозький краєзнавець: походження, кар’єра і родина Акима Перлштейна

Микола Манько (директор Державного історико-культурного заповідника м. Острога). Матеріали до біографії і дослідницької спадщини Михайла Струменського

12:00-12:30    Перерва на каву

Микола Бендюк (мистецтвознавець, керівник Центру мистецтвознавства Національного університету “Острозька академія”). Пантелеймон Юр’єв і його “Острозькі легенди”

Микола Близняк (к.і.н., доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія»). Князі Острозькі та їх доба у публікаціях співробітників Острозького музею (1950-1980-ті роки)

Захід організований Центром вивчення спадщини князів Острозьких під керівництвом його очільника кандидата історичних наук Ігоря Тесленка.

АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ
Немає подій