Інформація

28 червня 1499 р. місто отримав Костянтин Іванович Острозький

Король Данило Галицький «...спалив давній Возвяголь», князь Костянтин Іванович Острозький через 250 років  відродив давній Звягель як місто на сучасному місці, сьогодні це Новоград-Волинський.

Фактично це стало головною подією у житті міста XV ст. після отримання К.І.Острозьким 28 червня 1499 р.  маєтка — «имение…именем Звягел(ь) зо всими его приселк(ам)и в повете Киевском што держали первей всего князь Василей, и князь Андрей Семеновичи Звягольские зо всима людьми, к тому имению здавна прислужаючих, и з их службами“. Цей маєток, після вимирання по чоловічій лінії князів Звягельських, знаходився у державній власності.

У  віленському привілею було зазначено, що та шляхта, якій маєтності не були надані (чи підтверджені) великокнязівськими привілеями, а надані князями Звягельськими — мали поступити на службу до К.І.Острозького чи забиратися геть, навіть без компенсації. Ображена звягольська шляхта одразу ж звернулася зі скаргою до нового великого князя, але Сигізмунд Старий лише підтвердив своє надання і зобовязав служити Великому гетьманові литовськлому князю Острозькому.

Всього за три місяця по поверненню  князя з полону, 26 грудня 1507 р. у Мельнику він здобув великокнязівський привілей. У ньому не тільки були підтверджені всі права К.І.Острозького на «імение Звяголь», але «з особливої ласки дозволяємо йому у Звягoлі замок справити і місто садити і торг во всяку неділю мати і ярмарок кожен год на свято св. Дмитра». Саме цим привілеєм офіційно було «зареєстровано» народження Звягеля як міста (на сучасному місці, бо колишнє місто знаходилося трохи в іншій локації) і почалась його розбудова К.І.Острозьким

Привілеєм від 16 листопада 1509 р. Звягель і округа були “навічно” звільнені від “воловщини” (назва на Волині загальнодержавного основного грошового щорічного податку – від одиниці оподаткування: ділянка землі, зорана плугом, запряженим волами).

У 1510 р. 50-річний К.І.Острозький нарешті стає батьком – у нього народився син Ілля. У червні 1511 р. “схизматик” Острозький стає Віленським каштеляном. Відразу, незважаючи на заборону будівництва нових православних церков у самій Литві, – Костянтин Ванович отримує привілей на відродження у Вільне (Вільнюсі) церкви Пресвятої Богородиці, яка побудована в готичному стилі на давньоруському фундаменті. Через місяць він отримує ще один привілей, у якому знов були підтверджені усі його права на всі його маєтки, у т. ч. і на “замок Звягель”.

Замок у місті в ті роки вже активно будувався, адже татари не давали часу зволікати. Більшість українських замків тих часів будувались дерев’яними за традиційним давньоруським фортифікаційним типом — для захисту від татар цього було досить! Звягельський замок почав будувався мурованим. Але Костянтин Острозький встиг закласти мурованим лише фундамент, все інше ще лишалося дерев’яним. Муровані стіни, башти — то вже справа його сина Василя-Костянтина

Перемога під Оршою дозволила К.І.Острозькому знову, отримати від великого князя чергові привілеї на будівництво у ВільнІ (Вільнюсі) двох церков: Троїцької (взамін старої дерев’яної) і Микольської (побудована у готичному стилі, так як і замкова Микольська церква у Звягелі – на фундаменті давньоруського типу).

Будівництво сакральних споруд

Історики архітектури вважають що Звягельську замкову Микольську готичну дерев’яну церкву, на (старому?) мурованому фундаменті заклав саме Костянтин Іванович. 

Заслуга князів Острозьких полягає в тому, що саме вони спробували відродити давньоруські традиції сакрального будівництва, адже у післямонгольський період православних церков в Україні, Білорусі та Литві майже не залишилось. Але зробити це у повному обсязі їм не вдалось (та й не треба було цього) епоха вже була інша, відбулися зміни у будівельній техніці, історично закономірний взаємовплив європейських готики і ренесансу диктував свої умови. Звідси певне змішування стилів в архітектурі храмів, збудованих Острозькими. Хоч європейська готика далі за князівство Острозьке в глиб України не розпвсюдилася, проте вплив у деталювання на ахітектурних спорудах мала великий. 

Незважаючи на хронічну завантаженість військовими і суспільно-політичними справами, К.І.Острозький став засновником Звяголя як міста на сучасному місці, та впродовж 22 років його розбудовував. За 62 роки володарювання Василя-Костянтина у Звягелі, стало відкриття у місті першого шпиталю, будівництво Спасо - Преображенської церкви.

Із усього комплексу Звягельського замку залишилася лише частина стіни.