Akademia Ostrogska

Informacja

Кosztem księcia Konstantego-Bazyliego Ostrogskiego i jego siostrzenicy Elżbiety (Halszki) Ostrogskiej, około 1576 r., w Ostorgu, była założona słowiano-greko-lacińska szkoła typu wyższego. Według programu nauczania szkoła była na poziomie najlepszych akademii europejskich. Podstawą wykształcenia było tradycyjne dla średniowiecznej Europy nauczanie sztukom wyzwolonym: gramatyki, retoryki, dialektyki, arytmetyki, geometrii, muzyki, astronomii, a także nauczanie naukom wyższym: filozofii, teologii i medycyny.

Wycieczka 3D

Media
Wideo 360