O projekcie

Cele

“Wirtualne muzeum dziedzictwa książąt Ostrogskich” to platforma, która:

  1. Syntetyzuje informacje o książęcych artefaktach związanych z rodem Ostrogskich
  2. Zajmuje się promocją kultury
  3. Tworzy silną sieć więzi kulturalnych między instutucjami kulturowymi Ukrainy, Litwy i Białorusi
  4. Tworzenie kontentu dla promocji wspólnej historii

“Wirtualne muzeum dziedzictwa książąt Ostrogskich” -  jest częścią ukraińskiej dyplomacji kulturalnej za granicą.

Partnerzy
  1. Ukraińska Fundacja Kultury
  2. Państwowy Rezerwat Historyczny i Kulturalny miasta Ostroga
  3. Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska”
  4. New Cave Media
  5. Państwowy Rezerwat Historyczny i Kulturalny miasta Dubna
Aktywność

“Wirtualne muzeum dziedzictwa książąt Ostrogskich” jest pierwszą próbą syntezy wszystkich dostępnych informacji o dziedzictwie rodu Ostrogskich w formie platformy internetowej, która będzie służyć promocji wspólnej historii.

Pierwsza faza projektu, która obejmowała utworzenie zasobu internetowego i wypełnienie go materiałami o dziedzictwie książąt Ostrogskich, została zrealizowana przy wsparciu Ukraińskiej Fundacji Kultury. Za pomocą nowoczesnych technologii, w tym metody fotogrametrii, zdigitalizowano ponad 20 autentycznych eksponatów z XIV-XVII wieku.

Wykonano od 400 do 1500 precyzyjnych zdjęć, aby stworzyć pojedynczy model 3D. Stworzono, również, 5 filmów wirtualnej rzeczywistości, które zanurzają widza w atmosferze miasta i opowiadają o historii i działalności rodziny Ostrogskich.

Jednym z kluczowych działań zespołu projektowego jest nawiązanie współpracy między różnymi instytucjami, krajami i regionami w celu promowania wspólnego dziedzictwa oraz tworzenia międzynarodowych sieci kulturowych.