Zamek Ostrogskich w Starokonstantynowie

Informacja

Zamek w Starokonstantynowie - rezydencja książąt Ostrogskich, zbudowana na wysklepionej ziemi u zbiegu rzek Sucz i Ikopot, jako organiczna część infrastruktury miejskiej Starokostiantyniowa w ostatniej ćwierci XVI wieku. Wyjątkowość zamku w Starokostiantynowie polega przede wszystkim na tym, że został zbudowany i zbudowany razem z całym miastem w dość krótkim czasie. Formalnym powodem budowy miasta Konstantinov i zamku była luka, która istniała w systemie obronnym ziem wołyńskich na drodze najazdów tatarskich.

Wycieczka 3D

Media
Wydarzenia